Anunț public emitere autorizație mediu Chiajna

Dragi consumatori,

Societatea Blue Planet depune în mod public cererea pentru obținerea autorizației de mediu, în scopul „colectării deșeurilor nepericuloase”, la sediul nostru din Chiajna, aflat pe strada Eroului, la nr. 169.
Activitatea presupune colectarea separată, dar și transportul deșeurilor municipale, cât și cel al deșeurilor provenite din activitatea comercială din industrie și instituții, inclusiv fracțiile colectate separat. Întreg acest demers nu va afecta sub nicio formă fluxul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Informațiile pe care vreți să le aflați cu privire la potențialul impact asupra mediului, ca urmare a acestor activități, le puteți consulta în cadrul sediului Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenței, la nr. 294, sau pe site-ul www.anpm.ro și la numerele de telefon 021-207.11.01/021-207.11.02.

Programul de funcționare este de la 8:00 la 16:30 de luni până joi, iar vineri de la 8:00 la 14:00. Tot aici puteți depune zilnic observațiile voastre cu privire la această activitate.
Mulțumim.